Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1537 xMušáci
Administrativní styl1058 xBod mrazu
Administrativní styl925 xBod mrazu
Administrativní styl1204 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1263 xBod mrazu
Čeština a její útvary1312 xBod mrazu
Čtenářské deníky1657 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1093 xBod mrazu
Funkční styly1296 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1275 xBod mrazu
Hypersyntax1143 xBod mrazu
Charakteristika1470 xMušáci
Indoevropské jazyky1172 xBod mrazu
Jan Drda971 xŠejbová
Jazyk a získávání informací995 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1116 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1113 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1123 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1154 xBod mrazu
Jazyky indoevropské984 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1017 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1011 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1402 xMilan
Lingvistické disciplíny1059 xBod mrazu
Morfologie, syntax1312 xMilan
Národní jazyk939 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1129 xBod mrazu
Norma a kodifikace963 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1105 xBod mrazu
Odborný styl1185 xMušáci
Odborný styl920 xBod mrazu
Odborný styl859 xBod mrazu
Odborný styl1113 xMilan
Odchylky od větného schématu1089 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu728 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka938 xMušáci
Podstatná jména1013 xKamil
Popis1135 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1025 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen986 xKamil
Prostě sdělovací styl1115 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1062 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků883 xBod mrazu
Přídavná jména920 xKamil
Psaný a mluvený projev1051 xBod mrazu
Publicistický styl1100 xMušáci
Publicistický styl937 xBod mrazu
Publicistický styl858 xBod mrazu
Publicistický styl1176 xMilan
Rétorika1015 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1106 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem811 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1482 xBod mrazu
Řečnické útvary1124 xMilan
Řečnický styl1166 xMušáci
Řečnický styl1035 xBod mrazu
Semantika a lexikologie885 xMilan
Slohotvorní činitelé1020 xMušáci
Slohotvorní činitelé1143 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1220 xMušáci
Slohové útvary a postupy1393 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1520 xMušáci
Slova mnohoznačná1289 xMilan
Slovesa a jejich druhy1055 xKamil
Slovesný rod956 xBod mrazu
Slovní druhy1083 xBod mrazu
Slovní zásoba1008 xBod mrazu
Slovní zásoba868 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie949 xBod mrazu
Slovosled990 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1104 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1017 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1613 xBod mrazu
Staroslověnština832 xMilan
Stavba souvětí1214 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché963 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché835 xMilan
Struktura a kompozice v próze922 xMilan
Student a knihovna836 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1159 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1050 xMilan
Thomas More - utopie1392 xJitka
Tvarosloví adjektiv952 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1022 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv927 xBod mrazu
Tvoření slov946 xBod mrazu
Tvoření slov1087 xMilan
Typy slovníků1126 xMušáci
Umělecký styl1088 xBod mrazu
Umělecký styl1154 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1400 xMilan
Úvaha1379 xMušáci
Úvaha1151 xMilan
Valenční syntax1003 xBod mrazu
Větné členy1125 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1039 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1115 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1525 xMušáci
Výklad996 xMušáci
Výlet - líčení1235 xŠejbová
Vypravování1340 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1218 xMilan
Vývoj písma795 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1130 xMilan
Vývojové období českého jazyka862 xMilan
Význam slov962 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny849 xMušáci
Zájména a jejich druhy1087 x
Základy asertivních dovedností826 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1305 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka955 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka999 xMušáci
Zvuková stránka jazyka898 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme887 xdlouhán


 
TOPlist