Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1446 xMušáci
Administrativní styl969 xBod mrazu
Administrativní styl856 xBod mrazu
Administrativní styl1126 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1151 xBod mrazu
Čeština a její útvary1216 xBod mrazu
Čtenářské deníky1538 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1006 xBod mrazu
Funkční styly1213 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1181 xBod mrazu
Hypersyntax1048 xBod mrazu
Charakteristika1382 xMušáci
Indoevropské jazyky1083 xBod mrazu
Jan Drda881 xŠejbová
Jazyk a získávání informací909 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1028 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1026 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1036 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1065 xBod mrazu
Jazyky indoevropské898 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec934 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby934 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1316 xMilan
Lingvistické disciplíny974 xBod mrazu
Morfologie, syntax1228 xMilan
Národní jazyk853 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1048 xBod mrazu
Norma a kodifikace875 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1013 xBod mrazu
Odborný styl1097 xMušáci
Odborný styl835 xBod mrazu
Odborný styl793 xBod mrazu
Odborný styl1032 xMilan
Odchylky od větného schématu999 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu640 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka858 xMušáci
Podstatná jména934 xKamil
Popis1059 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění937 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen910 xKamil
Prostě sdělovací styl1034 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků980 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků816 xBod mrazu
Přídavná jména818 xKamil
Psaný a mluvený projev975 xBod mrazu
Publicistický styl1023 xMušáci
Publicistický styl853 xBod mrazu
Publicistický styl802 xBod mrazu
Publicistický styl1098 xMilan
Rétorika933 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1015 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem739 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1387 xBod mrazu
Řečnické útvary1043 xMilan
Řečnický styl1086 xMušáci
Řečnický styl958 xBod mrazu
Semantika a lexikologie801 xMilan
Slohotvorní činitelé935 xMušáci
Slohotvorní činitelé1059 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1137 xMušáci
Slohové útvary a postupy1310 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1442 xMušáci
Slova mnohoznačná1207 xMilan
Slovesa a jejich druhy975 xKamil
Slovesný rod873 xBod mrazu
Slovní druhy1003 xBod mrazu
Slovní zásoba936 xBod mrazu
Slovní zásoba804 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie871 xBod mrazu
Slovosled908 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1018 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné940 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1539 xBod mrazu
Staroslověnština746 xMilan
Stavba souvětí1134 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché886 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché760 xMilan
Struktura a kompozice v próze841 xMilan
Student a knihovna751 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1086 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy977 xMilan
Thomas More - utopie1317 xJitka
Tvarosloví adjektiv870 xBod mrazu
Tvarosloví sloves947 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv846 xBod mrazu
Tvoření slov871 xBod mrazu
Tvoření slov1011 xMilan
Typy slovníků1046 xMušáci
Umělecký styl1008 xBod mrazu
Umělecký styl1081 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1309 xMilan
Úvaha1297 xMušáci
Úvaha1063 xMilan
Valenční syntax927 xBod mrazu
Větné členy1053 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi961 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1030 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1454 xMušáci
Výklad921 xMušáci
Výlet - líčení1154 xŠejbová
Vypravování1251 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1135 xMilan
Vývoj písma711 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1052 xMilan
Vývojové období českého jazyka777 xMilan
Význam slov882 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny767 xMušáci
Zájména a jejich druhy1011 x
Základy asertivních dovedností743 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1217 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka878 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka916 xMušáci
Zvuková stránka jazyka813 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme820 xdlouhán


 
TOPlist