Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1523 xMušáci
Administrativní styl1045 xBod mrazu
Administrativní styl915 xBod mrazu
Administrativní styl1191 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1251 xBod mrazu
Čeština a její útvary1296 xBod mrazu
Čtenářské deníky1640 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1080 xBod mrazu
Funkční styly1287 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1263 xBod mrazu
Hypersyntax1133 xBod mrazu
Charakteristika1453 xMušáci
Indoevropské jazyky1161 xBod mrazu
Jan Drda958 xŠejbová
Jazyk a získávání informací986 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1106 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1102 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1111 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1145 xBod mrazu
Jazyky indoevropské973 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1008 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1002 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1390 xMilan
Lingvistické disciplíny1046 xBod mrazu
Morfologie, syntax1301 xMilan
Národní jazyk932 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1117 xBod mrazu
Norma a kodifikace950 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1092 xBod mrazu
Odborný styl1170 xMušáci
Odborný styl908 xBod mrazu
Odborný styl851 xBod mrazu
Odborný styl1102 xMilan
Odchylky od větného schématu1076 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu715 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka927 xMušáci
Podstatná jména1003 xKamil
Popis1128 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1014 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen976 xKamil
Prostě sdělovací styl1104 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1051 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků873 xBod mrazu
Přídavná jména912 xKamil
Psaný a mluvený projev1041 xBod mrazu
Publicistický styl1091 xMušáci
Publicistický styl926 xBod mrazu
Publicistický styl850 xBod mrazu
Publicistický styl1166 xMilan
Rétorika1007 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1092 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem801 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1469 xBod mrazu
Řečnické útvary1114 xMilan
Řečnický styl1156 xMušáci
Řečnický styl1025 xBod mrazu
Semantika a lexikologie878 xMilan
Slohotvorní činitelé1012 xMušáci
Slohotvorní činitelé1136 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1208 xMušáci
Slohové útvary a postupy1384 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1511 xMušáci
Slova mnohoznačná1278 xMilan
Slovesa a jejich druhy1045 xKamil
Slovesný rod946 xBod mrazu
Slovní druhy1073 xBod mrazu
Slovní zásoba999 xBod mrazu
Slovní zásoba859 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie941 xBod mrazu
Slovosled979 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1091 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1007 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1602 xBod mrazu
Staroslověnština823 xMilan
Stavba souvětí1204 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché954 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché824 xMilan
Struktura a kompozice v próze913 xMilan
Student a knihovna826 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1150 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1041 xMilan
Thomas More - utopie1384 xJitka
Tvarosloví adjektiv942 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1011 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv919 xBod mrazu
Tvoření slov937 xBod mrazu
Tvoření slov1080 xMilan
Typy slovníků1117 xMušáci
Umělecký styl1079 xBod mrazu
Umělecký styl1144 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1389 xMilan
Úvaha1370 xMušáci
Úvaha1140 xMilan
Valenční syntax993 xBod mrazu
Větné členy1115 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1030 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1104 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1514 xMušáci
Výklad988 xMušáci
Výlet - líčení1226 xŠejbová
Vypravování1330 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1208 xMilan
Vývoj písma786 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1120 xMilan
Vývojové období českého jazyka852 xMilan
Význam slov951 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny839 xMušáci
Zájména a jejich druhy1077 x
Základy asertivních dovedností814 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1294 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka947 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka987 xMušáci
Zvuková stránka jazyka886 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme878 xdlouhán


 
TOPlist