Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1482 xMušáci
Administrativní styl1008 xBod mrazu
Administrativní styl892 xBod mrazu
Administrativní styl1157 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1192 xBod mrazu
Čeština a její útvary1260 xBod mrazu
Čtenářské deníky1605 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1044 xBod mrazu
Funkční styly1248 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1219 xBod mrazu
Hypersyntax1092 xBod mrazu
Charakteristika1417 xMušáci
Indoevropské jazyky1117 xBod mrazu
Jan Drda917 xŠejbová
Jazyk a získávání informací944 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1062 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1069 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1078 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1104 xBod mrazu
Jazyky indoevropské937 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec973 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby968 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1351 xMilan
Lingvistické disciplíny1012 xBod mrazu
Morfologie, syntax1265 xMilan
Národní jazyk895 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1082 xBod mrazu
Norma a kodifikace909 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1050 xBod mrazu
Odborný styl1136 xMušáci
Odborný styl869 xBod mrazu
Odborný styl833 xBod mrazu
Odborný styl1068 xMilan
Odchylky od větného schématu1036 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu680 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka895 xMušáci
Podstatná jména972 xKamil
Popis1094 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění977 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen942 xKamil
Prostě sdělovací styl1069 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1013 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků858 xBod mrazu
Přídavná jména874 xKamil
Psaný a mluvený projev1007 xBod mrazu
Publicistický styl1060 xMušáci
Publicistický styl896 xBod mrazu
Publicistický styl832 xBod mrazu
Publicistický styl1131 xMilan
Rétorika974 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1052 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem771 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1430 xBod mrazu
Řečnické útvary1077 xMilan
Řečnický styl1119 xMušáci
Řečnický styl995 xBod mrazu
Semantika a lexikologie842 xMilan
Slohotvorní činitelé973 xMušáci
Slohotvorní činitelé1102 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1174 xMušáci
Slohové útvary a postupy1349 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1477 xMušáci
Slova mnohoznačná1241 xMilan
Slovesa a jejich druhy1007 xKamil
Slovesný rod912 xBod mrazu
Slovní druhy1035 xBod mrazu
Slovní zásoba969 xBod mrazu
Slovní zásoba844 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie906 xBod mrazu
Slovosled947 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1056 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné978 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1569 xBod mrazu
Staroslověnština787 xMilan
Stavba souvětí1169 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché920 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché796 xMilan
Struktura a kompozice v próze878 xMilan
Student a knihovna793 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1120 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1010 xMilan
Thomas More - utopie1351 xJitka
Tvarosloví adjektiv906 xBod mrazu
Tvarosloví sloves980 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv882 xBod mrazu
Tvoření slov907 xBod mrazu
Tvoření slov1046 xMilan
Typy slovníků1082 xMušáci
Umělecký styl1044 xBod mrazu
Umělecký styl1120 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1349 xMilan
Úvaha1334 xMušáci
Úvaha1103 xMilan
Valenční syntax960 xBod mrazu
Větné členy1085 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi993 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1069 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1481 xMušáci
Výklad955 xMušáci
Výlet - líčení1189 xŠejbová
Vypravování1292 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1171 xMilan
Vývoj písma747 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1088 xMilan
Vývojové období českého jazyka817 xMilan
Význam slov918 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny800 xMušáci
Zájména a jejich druhy1045 x
Základy asertivních dovedností779 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1254 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka910 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka950 xMušáci
Zvuková stránka jazyka852 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme848 xdlouhán


 
TOPlist