Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1575 xMušáci
Administrativní styl1083 xBod mrazu
Administrativní styl947 xBod mrazu
Administrativní styl1230 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1304 xBod mrazu
Čeština a její útvary1333 xBod mrazu
Čtenářské deníky1683 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1117 xBod mrazu
Funkční styly1324 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1299 xBod mrazu
Hypersyntax1179 xBod mrazu
Charakteristika1504 xMušáci
Indoevropské jazyky1204 xBod mrazu
Jan Drda999 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1023 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1141 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1140 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1146 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1183 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1008 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1058 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1042 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1431 xMilan
Lingvistické disciplíny1085 xBod mrazu
Morfologie, syntax1338 xMilan
Národní jazyk970 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1151 xBod mrazu
Norma a kodifikace987 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1131 xBod mrazu
Odborný styl1216 xMušáci
Odborný styl954 xBod mrazu
Odborný styl882 xBod mrazu
Odborný styl1137 xMilan
Odchylky od větného schématu1116 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu756 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka961 xMušáci
Podstatná jména1043 xKamil
Popis1162 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1050 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1014 xKamil
Prostě sdělovací styl1140 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1088 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků904 xBod mrazu
Přídavná jména949 xKamil
Psaný a mluvený projev1070 xBod mrazu
Publicistický styl1128 xMušáci
Publicistický styl962 xBod mrazu
Publicistický styl882 xBod mrazu
Publicistický styl1202 xMilan
Rétorika1042 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1155 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem828 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1507 xBod mrazu
Řečnické útvary2118 xMilan
Řečnický styl1208 xMušáci
Řečnický styl1079 xBod mrazu
Semantika a lexikologie930 xMilan
Slohotvorní činitelé1065 xMušáci
Slohotvorní činitelé1171 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1263 xMušáci
Slohové útvary a postupy1419 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1546 xMušáci
Slova mnohoznačná1313 xMilan
Slovesa a jejich druhy1079 xKamil
Slovesný rod1002 xBod mrazu
Slovní druhy1124 xBod mrazu
Slovní zásoba1037 xBod mrazu
Slovní zásoba909 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie976 xBod mrazu
Slovosled1035 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1126 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1042 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1659 xBod mrazu
Staroslověnština876 xMilan
Stavba souvětí1262 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché991 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché857 xMilan
Struktura a kompozice v próze945 xMilan
Student a knihovna878 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1181 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1093 xMilan
Thomas More - utopie1416 xJitka
Tvarosloví adjektiv998 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1063 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv971 xBod mrazu
Tvoření slov979 xBod mrazu
Tvoření slov1114 xMilan
Typy slovníků1175 xMušáci
Umělecký styl1130 xBod mrazu
Umělecký styl1177 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1432 xMilan
Úvaha1425 xMušáci
Úvaha1193 xMilan
Valenční syntax1041 xBod mrazu
Větné členy1149 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1079 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1139 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1591 xMušáci
Výklad1042 xMušáci
Výlet - líčení1261 xŠejbová
Vypravování1368 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1239 xMilan
Vývoj písma818 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1149 xMilan
Vývojové období českého jazyka881 xMilan
Význam slov1006 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny877 xMušáci
Zájména a jejich druhy1110 x
Základy asertivních dovedností869 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2299 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka978 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1038 xMušáci
Zvuková stránka jazyka941 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme910 xdlouhán


 
TOPlist