Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1594 xMušáci
Administrativní styl1104 xBod mrazu
Administrativní styl963 xBod mrazu
Administrativní styl1251 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1328 xBod mrazu
Čeština a její útvary1355 xBod mrazu
Čtenářské deníky1706 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1134 xBod mrazu
Funkční styly1344 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1321 xBod mrazu
Hypersyntax1201 xBod mrazu
Charakteristika1528 xMušáci
Indoevropské jazyky1226 xBod mrazu
Jan Drda1019 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1047 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1165 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1159 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1168 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1204 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1026 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1086 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1065 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1451 xMilan
Lingvistické disciplíny1106 xBod mrazu
Morfologie, syntax1360 xMilan
Národní jazyk993 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1172 xBod mrazu
Norma a kodifikace1006 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1153 xBod mrazu
Odborný styl1235 xMušáci
Odborný styl975 xBod mrazu
Odborný styl900 xBod mrazu
Odborný styl1160 xMilan
Odchylky od větného schématu1132 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu777 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka984 xMušáci
Podstatná jména1063 xKamil
Popis1179 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1074 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1035 xKamil
Prostě sdělovací styl1162 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1107 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků927 xBod mrazu
Přídavná jména973 xKamil
Psaný a mluvený projev1090 xBod mrazu
Publicistický styl1148 xMušáci
Publicistický styl982 xBod mrazu
Publicistický styl900 xBod mrazu
Publicistický styl1225 xMilan
Rétorika1070 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1177 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem848 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1529 xBod mrazu
Řečnické útvary2135 xMilan
Řečnický styl1232 xMušáci
Řečnický styl1097 xBod mrazu
Semantika a lexikologie950 xMilan
Slohotvorní činitelé1084 xMušáci
Slohotvorní činitelé1191 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1286 xMušáci
Slohové útvary a postupy1446 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1568 xMušáci
Slova mnohoznačná1339 xMilan
Slovesa a jejich druhy1100 xKamil
Slovesný rod1024 xBod mrazu
Slovní druhy1146 xBod mrazu
Slovní zásoba1061 xBod mrazu
Slovní zásoba927 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie999 xBod mrazu
Slovosled1052 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1147 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1058 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1678 xBod mrazu
Staroslověnština896 xMilan
Stavba souvětí1281 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché1010 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché879 xMilan
Struktura a kompozice v próze968 xMilan
Student a knihovna897 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1202 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1113 xMilan
Thomas More - utopie1436 xJitka
Tvarosloví adjektiv1021 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1085 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv990 xBod mrazu
Tvoření slov1000 xBod mrazu
Tvoření slov1139 xMilan
Typy slovníků1195 xMušáci
Umělecký styl1153 xBod mrazu
Umělecký styl1198 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1453 xMilan
Úvaha1447 xMušáci
Úvaha1213 xMilan
Valenční syntax1060 xBod mrazu
Větné členy1171 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1101 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1162 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1612 xMušáci
Výklad1064 xMušáci
Výlet - líčení1280 xŠejbová
Vypravování1390 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1260 xMilan
Vývoj písma843 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1171 xMilan
Vývojové období českého jazyka899 xMilan
Význam slov1027 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny897 xMušáci
Zájména a jejich druhy1124 x
Základy asertivních dovedností893 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2320 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka996 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1052 xMušáci
Zvuková stránka jazyka958 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme928 xdlouhán


 
TOPlist