Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1454 xMušáci
Administrativní styl979 xBod mrazu
Administrativní styl864 xBod mrazu
Administrativní styl1132 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1162 xBod mrazu
Čeština a její útvary1226 xBod mrazu
Čtenářské deníky1557 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1014 xBod mrazu
Funkční styly1221 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1188 xBod mrazu
Hypersyntax1057 xBod mrazu
Charakteristika1391 xMušáci
Indoevropské jazyky1090 xBod mrazu
Jan Drda889 xŠejbová
Jazyk a získávání informací918 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1035 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1032 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1048 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1074 xBod mrazu
Jazyky indoevropské907 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec942 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby940 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1324 xMilan
Lingvistické disciplíny982 xBod mrazu
Morfologie, syntax1236 xMilan
Národní jazyk860 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1055 xBod mrazu
Norma a kodifikace882 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1023 xBod mrazu
Odborný styl1104 xMušáci
Odborný styl842 xBod mrazu
Odborný styl804 xBod mrazu
Odborný styl1042 xMilan
Odchylky od větného schématu1007 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu648 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka867 xMušáci
Podstatná jména941 xKamil
Popis1068 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění947 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen915 xKamil
Prostě sdělovací styl1043 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků989 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků825 xBod mrazu
Přídavná jména825 xKamil
Psaný a mluvený projev982 xBod mrazu
Publicistický styl1031 xMušáci
Publicistický styl864 xBod mrazu
Publicistický styl808 xBod mrazu
Publicistický styl1104 xMilan
Rétorika941 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1022 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem747 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1396 xBod mrazu
Řečnické útvary1051 xMilan
Řečnický styl1093 xMušáci
Řečnický styl966 xBod mrazu
Semantika a lexikologie811 xMilan
Slohotvorní činitelé945 xMušáci
Slohotvorní činitelé1071 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1147 xMušáci
Slohové útvary a postupy1318 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1451 xMušáci
Slova mnohoznačná1215 xMilan
Slovesa a jejich druhy983 xKamil
Slovesný rod883 xBod mrazu
Slovní druhy1009 xBod mrazu
Slovní zásoba942 xBod mrazu
Slovní zásoba812 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie877 xBod mrazu
Slovosled917 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1027 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné950 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1546 xBod mrazu
Staroslověnština756 xMilan
Stavba souvětí1144 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché896 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché768 xMilan
Struktura a kompozice v próze850 xMilan
Student a knihovna758 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1096 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy984 xMilan
Thomas More - utopie1325 xJitka
Tvarosloví adjektiv879 xBod mrazu
Tvarosloví sloves954 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv855 xBod mrazu
Tvoření slov880 xBod mrazu
Tvoření slov1019 xMilan
Typy slovníků1055 xMušáci
Umělecký styl1017 xBod mrazu
Umělecký styl1091 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1322 xMilan
Úvaha1305 xMušáci
Úvaha1073 xMilan
Valenční syntax935 xBod mrazu
Větné členy1058 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi969 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1042 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1460 xMušáci
Výklad929 xMušáci
Výlet - líčení1161 xŠejbová
Vypravování1260 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1143 xMilan
Vývoj písma719 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1059 xMilan
Vývojové období českého jazyka785 xMilan
Význam slov890 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny774 xMušáci
Zájména a jejich druhy1015 x
Základy asertivních dovedností751 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1226 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka884 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka924 xMušáci
Zvuková stránka jazyka824 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme827 xdlouhán


 
TOPlist