Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1463 xMušáci
Administrativní styl987 xBod mrazu
Administrativní styl874 xBod mrazu
Administrativní styl1140 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1173 xBod mrazu
Čeština a její útvary1238 xBod mrazu
Čtenářské deníky1567 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1023 xBod mrazu
Funkční styly1230 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1200 xBod mrazu
Hypersyntax1070 xBod mrazu
Charakteristika1397 xMušáci
Indoevropské jazyky1099 xBod mrazu
Jan Drda899 xŠejbová
Jazyk a získávání informací928 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1046 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1043 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1058 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1082 xBod mrazu
Jazyky indoevropské917 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec952 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby949 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1334 xMilan
Lingvistické disciplíny995 xBod mrazu
Morfologie, syntax1247 xMilan
Národní jazyk872 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1066 xBod mrazu
Norma a kodifikace893 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1032 xBod mrazu
Odborný styl1116 xMušáci
Odborný styl850 xBod mrazu
Odborný styl814 xBod mrazu
Odborný styl1052 xMilan
Odchylky od větného schématu1016 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu659 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka877 xMušáci
Podstatná jména950 xKamil
Popis1077 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění958 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen927 xKamil
Prostě sdělovací styl1055 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků997 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků836 xBod mrazu
Přídavná jména836 xKamil
Psaný a mluvený projev993 xBod mrazu
Publicistický styl1041 xMušáci
Publicistický styl876 xBod mrazu
Publicistický styl817 xBod mrazu
Publicistický styl1115 xMilan
Rétorika950 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1032 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem757 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1407 xBod mrazu
Řečnické útvary1062 xMilan
Řečnický styl1102 xMušáci
Řečnický styl978 xBod mrazu
Semantika a lexikologie822 xMilan
Slohotvorní činitelé954 xMušáci
Slohotvorní činitelé1085 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1157 xMušáci
Slohové útvary a postupy1330 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1461 xMušáci
Slova mnohoznačná1225 xMilan
Slovesa a jejich druhy991 xKamil
Slovesný rod893 xBod mrazu
Slovní druhy1021 xBod mrazu
Slovní zásoba951 xBod mrazu
Slovní zásoba823 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie890 xBod mrazu
Slovosled929 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1036 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné960 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1555 xBod mrazu
Staroslověnština765 xMilan
Stavba souvětí1153 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché903 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché780 xMilan
Struktura a kompozice v próze859 xMilan
Student a knihovna771 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1105 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy994 xMilan
Thomas More - utopie1334 xJitka
Tvarosloví adjektiv888 xBod mrazu
Tvarosloví sloves966 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv866 xBod mrazu
Tvoření slov890 xBod mrazu
Tvoření slov1029 xMilan
Typy slovníků1064 xMušáci
Umělecký styl1026 xBod mrazu
Umělecký styl1101 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1331 xMilan
Úvaha1316 xMušáci
Úvaha1084 xMilan
Valenční syntax944 xBod mrazu
Větné členy1071 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi979 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1051 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1466 xMušáci
Výklad940 xMušáci
Výlet - líčení1171 xŠejbová
Vypravování1274 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1154 xMilan
Vývoj písma730 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1071 xMilan
Vývojové období českého jazyka796 xMilan
Význam slov900 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny783 xMušáci
Zájména a jejich druhy1026 x
Základy asertivních dovedností760 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1235 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka894 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka934 xMušáci
Zvuková stránka jazyka832 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme834 xdlouhán


 
TOPlist