Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1504 xMušáci
Administrativní styl1030 xBod mrazu
Administrativní styl899 xBod mrazu
Administrativní styl1175 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1230 xBod mrazu
Čeština a její útvary1280 xBod mrazu
Čtenářské deníky1622 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1064 xBod mrazu
Funkční styly1268 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1241 xBod mrazu
Hypersyntax1115 xBod mrazu
Charakteristika1438 xMušáci
Indoevropské jazyky1143 xBod mrazu
Jan Drda941 xŠejbová
Jazyk a získávání informací964 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1085 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1086 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1097 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1124 xBod mrazu
Jazyky indoevropské954 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec990 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby987 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1372 xMilan
Lingvistické disciplíny1031 xBod mrazu
Morfologie, syntax1284 xMilan
Národní jazyk916 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1102 xBod mrazu
Norma a kodifikace931 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1074 xBod mrazu
Odborný styl1156 xMušáci
Odborný styl892 xBod mrazu
Odborný styl839 xBod mrazu
Odborný styl1088 xMilan
Odchylky od větného schématu1058 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu698 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka912 xMušáci
Podstatná jména989 xKamil
Popis1109 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění995 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen960 xKamil
Prostě sdělovací styl1087 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1038 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků862 xBod mrazu
Přídavná jména894 xKamil
Psaný a mluvený projev1026 xBod mrazu
Publicistický styl1077 xMušáci
Publicistický styl912 xBod mrazu
Publicistický styl837 xBod mrazu
Publicistický styl1149 xMilan
Rétorika990 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1070 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem787 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1450 xBod mrazu
Řečnické útvary1097 xMilan
Řečnický styl1137 xMušáci
Řečnický styl1013 xBod mrazu
Semantika a lexikologie861 xMilan
Slohotvorní činitelé996 xMušáci
Slohotvorní činitelé1120 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1193 xMušáci
Slohové útvary a postupy1367 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1495 xMušáci
Slova mnohoznačná1261 xMilan
Slovesa a jejich druhy1028 xKamil
Slovesný rod931 xBod mrazu
Slovní druhy1059 xBod mrazu
Slovní zásoba988 xBod mrazu
Slovní zásoba848 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie922 xBod mrazu
Slovosled965 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1077 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné996 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1587 xBod mrazu
Staroslověnština805 xMilan
Stavba souvětí1186 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché937 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché811 xMilan
Struktura a kompozice v próze897 xMilan
Student a knihovna809 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1135 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1027 xMilan
Thomas More - utopie1369 xJitka
Tvarosloví adjektiv924 xBod mrazu
Tvarosloví sloves996 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv903 xBod mrazu
Tvoření slov925 xBod mrazu
Tvoření slov1064 xMilan
Typy slovníků1101 xMušáci
Umělecký styl1062 xBod mrazu
Umělecký styl1128 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1374 xMilan
Úvaha1353 xMušáci
Úvaha1124 xMilan
Valenční syntax980 xBod mrazu
Větné členy1101 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1013 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1089 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1499 xMušáci
Výklad973 xMušáci
Výlet - líčení1211 xŠejbová
Vypravování1312 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1191 xMilan
Vývoj písma769 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1106 xMilan
Vývojové období českého jazyka836 xMilan
Význam slov934 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny822 xMušáci
Zájména a jejich druhy1064 x
Základy asertivních dovedností796 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1274 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka930 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka970 xMušáci
Zvuková stránka jazyka869 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme864 xdlouhán


 
TOPlist