Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1533 xMušáci
Administrativní styl1052 xBod mrazu
Administrativní styl920 xBod mrazu
Administrativní styl1198 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1256 xBod mrazu
Čeština a její útvary1305 xBod mrazu
Čtenářské deníky1651 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1087 xBod mrazu
Funkční styly1291 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1270 xBod mrazu
Hypersyntax1138 xBod mrazu
Charakteristika1467 xMušáci
Indoevropské jazyky1166 xBod mrazu
Jan Drda965 xŠejbová
Jazyk a získávání informací991 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1113 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1107 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1115 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1149 xBod mrazu
Jazyky indoevropské978 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1013 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1006 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1395 xMilan
Lingvistické disciplíny1054 xBod mrazu
Morfologie, syntax1306 xMilan
Národní jazyk936 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1124 xBod mrazu
Norma a kodifikace957 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1098 xBod mrazu
Odborný styl1180 xMušáci
Odborný styl915 xBod mrazu
Odborný styl854 xBod mrazu
Odborný styl1108 xMilan
Odchylky od větného schématu1083 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu720 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka933 xMušáci
Podstatná jména1009 xKamil
Popis1130 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1019 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen981 xKamil
Prostě sdělovací styl1111 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1056 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků878 xBod mrazu
Přídavná jména917 xKamil
Psaný a mluvený projev1046 xBod mrazu
Publicistický styl1095 xMušáci
Publicistický styl931 xBod mrazu
Publicistický styl854 xBod mrazu
Publicistický styl1170 xMilan
Rétorika1011 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1100 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem805 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1477 xBod mrazu
Řečnické útvary1118 xMilan
Řečnický styl1163 xMušáci
Řečnický styl1030 xBod mrazu
Semantika a lexikologie882 xMilan
Slohotvorní činitelé1016 xMušáci
Slohotvorní činitelé1140 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1215 xMušáci
Slohové útvary a postupy1389 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1516 xMušáci
Slova mnohoznačná1284 xMilan
Slovesa a jejich druhy1050 xKamil
Slovesný rod951 xBod mrazu
Slovní druhy1078 xBod mrazu
Slovní zásoba1003 xBod mrazu
Slovní zásoba864 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie946 xBod mrazu
Slovosled986 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1098 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1013 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1608 xBod mrazu
Staroslověnština827 xMilan
Stavba souvětí1210 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché959 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché829 xMilan
Struktura a kompozice v próze918 xMilan
Student a knihovna831 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1154 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1047 xMilan
Thomas More - utopie1388 xJitka
Tvarosloví adjektiv947 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1017 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv923 xBod mrazu
Tvoření slov942 xBod mrazu
Tvoření slov1083 xMilan
Typy slovníků1122 xMušáci
Umělecký styl1085 xBod mrazu
Umělecký styl1150 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1396 xMilan
Úvaha1374 xMušáci
Úvaha1144 xMilan
Valenční syntax999 xBod mrazu
Větné členy1120 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1035 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1109 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1522 xMušáci
Výklad993 xMušáci
Výlet - líčení1232 xŠejbová
Vypravování1333 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1215 xMilan
Vývoj písma791 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1126 xMilan
Vývojové období českého jazyka857 xMilan
Význam slov959 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny843 xMušáci
Zájména a jejich druhy1082 x
Základy asertivních dovedností819 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1301 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka952 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka995 xMušáci
Zvuková stránka jazyka893 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme883 xdlouhán


 
TOPlist