Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1473 xMušáci
Administrativní styl997 xBod mrazu
Administrativní styl883 xBod mrazu
Administrativní styl1150 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1183 xBod mrazu
Čeština a její útvary1248 xBod mrazu
Čtenářské deníky1594 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1033 xBod mrazu
Funkční styly1240 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1209 xBod mrazu
Hypersyntax1082 xBod mrazu
Charakteristika1404 xMušáci
Indoevropské jazyky1110 xBod mrazu
Jan Drda910 xŠejbová
Jazyk a získávání informací937 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1054 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1054 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1068 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1093 xBod mrazu
Jazyky indoevropské927 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec963 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby957 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1342 xMilan
Lingvistické disciplíny1005 xBod mrazu
Morfologie, syntax1254 xMilan
Národní jazyk883 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1074 xBod mrazu
Norma a kodifikace901 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1040 xBod mrazu
Odborný styl1125 xMušáci
Odborný styl861 xBod mrazu
Odborný styl823 xBod mrazu
Odborný styl1060 xMilan
Odchylky od větného schématu1028 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu670 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka887 xMušáci
Podstatná jména961 xKamil
Popis1087 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění968 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen935 xKamil
Prostě sdělovací styl1063 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1006 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků846 xBod mrazu
Přídavná jména865 xKamil
Psaný a mluvený projev1001 xBod mrazu
Publicistický styl1050 xMušáci
Publicistický styl885 xBod mrazu
Publicistický styl826 xBod mrazu
Publicistický styl1124 xMilan
Rétorika961 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1044 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem765 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1422 xBod mrazu
Řečnické útvary1071 xMilan
Řečnický styl1112 xMušáci
Řečnický styl988 xBod mrazu
Semantika a lexikologie834 xMilan
Slohotvorní činitelé964 xMušáci
Slohotvorní činitelé1095 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1167 xMušáci
Slohové útvary a postupy1339 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1470 xMušáci
Slova mnohoznačná1234 xMilan
Slovesa a jejich druhy1001 xKamil
Slovesný rod902 xBod mrazu
Slovní druhy1029 xBod mrazu
Slovní zásoba958 xBod mrazu
Slovní zásoba833 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie899 xBod mrazu
Slovosled939 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1046 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné970 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1563 xBod mrazu
Staroslověnština775 xMilan
Stavba souvětí1162 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché912 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché789 xMilan
Struktura a kompozice v próze871 xMilan
Student a knihovna782 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1113 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1002 xMilan
Thomas More - utopie1344 xJitka
Tvarosloví adjektiv898 xBod mrazu
Tvarosloví sloves974 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv875 xBod mrazu
Tvoření slov898 xBod mrazu
Tvoření slov1038 xMilan
Typy slovníků1074 xMušáci
Umělecký styl1035 xBod mrazu
Umělecký styl1110 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1340 xMilan
Úvaha1325 xMušáci
Úvaha1095 xMilan
Valenční syntax952 xBod mrazu
Větné členy1079 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi988 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1061 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1473 xMušáci
Výklad949 xMušáci
Výlet - líčení1180 xŠejbová
Vypravování1284 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1165 xMilan
Vývoj písma739 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1080 xMilan
Vývojové období českého jazyka806 xMilan
Význam slov910 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny793 xMušáci
Zájména a jejich druhy1033 x
Základy asertivních dovedností770 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1245 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka901 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka943 xMušáci
Zvuková stránka jazyka844 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme841 xdlouhán


 
TOPlist