Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1019 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1371 xMichaela
Časové rozlišení961 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1230 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů953 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry891 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování869 xPetra
Dlouhodobý majetek1334 x
Dohadné účtování906 xPetra
Dokladovost a účetní knihy965 xPetra
DPH a její evidence1092 x
Evidence nákladů871 x
Evidence pohledávek a rezerv817 x
Evidence výnosů788 x
Evidence zásob materiálu1016 x
Evidence zásob, oceňování920 xPetra
Evidence zásob zboží943 x
Finanční analýza1079 x
Hospodářský výsledek1113 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky808 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání862 xPetra
Hotovostní platební styk1209 xMichaela
Inventarizace1139 xMichaela
Investiční majetek860 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1136 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení813 xPetra
Jednoduché účetnictví840 x
Jiné pohledávky a závazky715 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1108 xMichaela
Kontrola stavu zásob724 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje819 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1189 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1306 xPetra
Majetek1008 xMichaela
Manažerské účetnictví978 x
Oběžná majetek - způsob účtování925 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1091 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky857 x
Odepisování dlouhodobého majetku1170 x
Opravné položky759 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny966 xPetra
Podvojné účetnictví1043 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1104 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1010 xPetra
Právní úprava účetnictví997 x
Právní úprava účetnictví921 xPetra
Rezervy909 xPetra
Rozpis rozvahy927 xPetra
Rozvaha1512 x
Rozvaha1178 xPetra
Směnky1103 x
Směnky a eskontní úvěr848 xPetra
Účetní doklady1031 x
Účetní výkazy869 x
Účetní závěrka a uzávěrka1250 xPetra
Účetnictví fyzických osob797 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku846 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů758 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1296 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1346 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti841 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti898 xPetra
Účetnictví v s.r.o.887 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.853 xPetra
Účetniství pojišťoven844 xPetra
Účtovací soustava867 xMichaela
Účtování daní1013 x
Účtování daní a dotací1236 xPetra
Účtování materiálu957 xMichaela
Účtování mezd1044 x
Účtování mezd1183 xMichaela
účtování zboží878 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1320 xMichaela
Vyřazení investičního majetku797 xMichaela
Zásoby1490 xMichaela
zjišťování a účtování daní753 xMichaela
Zúčtovací vztahy1272 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1001 xPetra
Zvláštní účtování a.s.847 x
Zvláštní účtování s.r.o.841 x


 
TOPlist