Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1044 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1396 xMichaela
Časové rozlišení990 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1256 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů980 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry913 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování893 xPetra
Dlouhodobý majetek1362 x
Dohadné účtování936 xPetra
Dokladovost a účetní knihy992 xPetra
DPH a její evidence1118 x
Evidence nákladů897 x
Evidence pohledávek a rezerv844 x
Evidence výnosů814 x
Evidence zásob materiálu1046 x
Evidence zásob, oceňování944 xPetra
Evidence zásob zboží966 x
Finanční analýza1103 x
Hospodářský výsledek1143 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky833 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání883 xPetra
Hotovostní platební styk1231 xMichaela
Inventarizace1160 xMichaela
Investiční majetek881 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1162 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení837 xPetra
Jednoduché účetnictví867 x
Jiné pohledávky a závazky742 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1130 xMichaela
Kontrola stavu zásob747 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje843 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1216 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1334 xPetra
Majetek1051 xMichaela
Manažerské účetnictví1003 x
Oběžná majetek - způsob účtování949 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1116 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky879 x
Odepisování dlouhodobého majetku1198 x
Opravné položky780 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny987 xPetra
Podvojné účetnictví1064 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1131 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1035 xPetra
Právní úprava účetnictví1019 x
Právní úprava účetnictví942 xPetra
Rezervy948 xPetra
Rozpis rozvahy950 xPetra
Rozvaha1554 x
Rozvaha1215 xPetra
Směnky1145 x
Směnky a eskontní úvěr872 xPetra
Účetní doklady1053 x
Účetní výkazy890 x
Účetní závěrka a uzávěrka1268 xPetra
Účetnictví fyzických osob816 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku872 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů782 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1319 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1370 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti866 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti922 xPetra
Účetnictví v s.r.o.914 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.875 xPetra
Účetniství pojišťoven867 xPetra
Účtovací soustava890 xMichaela
Účtování daní1035 x
Účtování daní a dotací1257 xPetra
Účtování materiálu983 xMichaela
Účtování mezd1066 x
Účtování mezd1208 xMichaela
účtování zboží898 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1343 xMichaela
Vyřazení investičního majetku819 xMichaela
Zásoby1531 xMichaela
zjišťování a účtování daní773 xMichaela
Zúčtovací vztahy1295 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1024 xPetra
Zvláštní účtování a.s.874 x
Zvláštní účtování s.r.o.868 x


 
TOPlist