Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1029 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1379 xMichaela
Časové rozlišení971 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1239 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů962 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry898 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování877 xPetra
Dlouhodobý majetek1343 x
Dohadné účtování920 xPetra
Dokladovost a účetní knihy975 xPetra
DPH a její evidence1100 x
Evidence nákladů880 x
Evidence pohledávek a rezerv827 x
Evidence výnosů796 x
Evidence zásob materiálu1024 x
Evidence zásob, oceňování927 xPetra
Evidence zásob zboží951 x
Finanční analýza1086 x
Hospodářský výsledek1123 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky816 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání867 xPetra
Hotovostní platební styk1217 xMichaela
Inventarizace1146 xMichaela
Investiční majetek868 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1145 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení820 xPetra
Jednoduché účetnictví850 x
Jiné pohledávky a závazky726 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1115 xMichaela
Kontrola stavu zásob730 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje826 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1199 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1315 xPetra
Majetek1025 xMichaela
Manažerské účetnictví987 x
Oběžná majetek - způsob účtování935 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1099 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky866 x
Odepisování dlouhodobého majetku1179 x
Opravné položky765 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny974 xPetra
Podvojné účetnictví1048 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1113 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1020 xPetra
Právní úprava účetnictví1006 x
Právní úprava účetnictví929 xPetra
Rezervy923 xPetra
Rozpis rozvahy936 xPetra
Rozvaha1525 x
Rozvaha1190 xPetra
Směnky1118 x
Směnky a eskontní úvěr856 xPetra
Účetní doklady1040 x
Účetní výkazy877 x
Účetní závěrka a uzávěrka1255 xPetra
Účetnictví fyzických osob804 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku856 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů768 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1304 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1355 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti851 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti907 xPetra
Účetnictví v s.r.o.894 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.860 xPetra
Účetniství pojišťoven852 xPetra
Účtovací soustava876 xMichaela
Účtování daní1019 x
Účtování daní a dotací1245 xPetra
Účtování materiálu968 xMichaela
Účtování mezd1052 x
Účtování mezd1193 xMichaela
účtování zboží886 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1328 xMichaela
Vyřazení investičního majetku807 xMichaela
Zásoby1506 xMichaela
zjišťování a účtování daní762 xMichaela
Zúčtovací vztahy1280 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1011 xPetra
Zvláštní účtování a.s.858 x
Zvláštní účtování s.r.o.850 x


 
TOPlist