Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1075 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1425 xMichaela
Časové rozlišení1023 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1290 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1008 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry941 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování928 xPetra
Dlouhodobý majetek1394 x
Dohadné účtování967 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1025 xPetra
DPH a její evidence1147 x
Evidence nákladů928 x
Evidence pohledávek a rezerv879 x
Evidence výnosů845 x
Evidence zásob materiálu1078 x
Evidence zásob, oceňování971 xPetra
Evidence zásob zboží994 x
Finanční analýza1133 x
Hospodářský výsledek1173 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky863 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání912 xPetra
Hotovostní platební styk1258 xMichaela
Inventarizace1196 xMichaela
Investiční majetek917 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1197 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení873 xPetra
Jednoduché účetnictví899 x
Jiné pohledávky a závazky778 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1159 xMichaela
Kontrola stavu zásob774 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje878 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1250 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1363 xPetra
Majetek1092 xMichaela
Manažerské účetnictví1033 x
Oběžná majetek - způsob účtování977 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1147 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky914 x
Odepisování dlouhodobého majetku1233 x
Opravné položky807 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1018 xPetra
Podvojné účetnictví1095 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1162 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1067 xPetra
Právní úprava účetnictví1049 x
Právní úprava účetnictví973 xPetra
Rezervy988 xPetra
Rozpis rozvahy977 xPetra
Rozvaha1590 x
Rozvaha1252 xPetra
Směnky1183 x
Směnky a eskontní úvěr907 xPetra
Účetní doklady1080 x
Účetní výkazy919 x
Účetní závěrka a uzávěrka1293 xPetra
Účetnictví fyzických osob844 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku903 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů812 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1345 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1400 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti897 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti955 xPetra
Účetnictví v s.r.o.942 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.904 xPetra
Účetniství pojišťoven896 xPetra
Účtovací soustava916 xMichaela
Účtování daní1071 x
Účtování daní a dotací1286 xPetra
Účtování materiálu1009 xMichaela
Účtování mezd1097 x
Účtování mezd1240 xMichaela
účtování zboží928 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1374 xMichaela
Vyřazení investičního majetku846 xMichaela
Zásoby1574 xMichaela
zjišťování a účtování daní799 xMichaela
Zúčtovací vztahy1325 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1049 xPetra
Zvláštní účtování a.s.905 x
Zvláštní účtování s.r.o.899 x


 
TOPlist