Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1129 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1478 xMichaela
Časové rozlišení1071 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1344 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1063 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry976 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování979 xPetra
Dlouhodobý majetek1427 x
Dohadné účtování1019 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1065 xPetra
DPH a její evidence1183 x
Evidence nákladů960 x
Evidence pohledávek a rezerv920 x
Evidence výnosů884 x
Evidence zásob materiálu1135 x
Evidence zásob, oceňování1005 xPetra
Evidence zásob zboží1046 x
Finanční analýza1189 x
Hospodářský výsledek1229 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky916 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání963 xPetra
Hotovostní platební styk1313 xMichaela
Inventarizace1252 xMichaela
Investiční majetek969 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1228 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení906 xPetra
Jednoduché účetnictví937 x
Jiné pohledávky a závazky811 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1195 xMichaela
Kontrola stavu zásob827 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje925 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1302 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1401 xPetra
Majetek1145 xMichaela
Manažerské účetnictví1086 x
Oběžná majetek - způsob účtování1010 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1175 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky959 x
Odepisování dlouhodobého majetku1265 x
Opravné položky860 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1069 xPetra
Podvojné účetnictví1142 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1198 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1096 xPetra
Právní úprava účetnictví1106 x
Právní úprava účetnictví1008 xPetra
Rezervy1038 xPetra
Rozpis rozvahy1025 xPetra
Rozvaha1646 x
Rozvaha1306 xPetra
Směnky1232 x
Směnky a eskontní úvěr941 xPetra
Účetní doklady1131 x
Účetní výkazy974 x
Účetní závěrka a uzávěrka1328 xPetra
Účetnictví fyzických osob889 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku926 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů845 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1393 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1434 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti941 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti991 xPetra
Účetnictví v s.r.o.976 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.955 xPetra
Účetniství pojišťoven946 xPetra
Účtovací soustava955 xMichaela
Účtování daní1124 x
Účtování daní a dotací1317 xPetra
Účtování materiálu1065 xMichaela
Účtování mezd1130 x
Účtování mezd1285 xMichaela
účtování zboží982 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1406 xMichaela
Vyřazení investičního majetku894 xMichaela
Zásoby1638 xMichaela
zjišťování a účtování daní854 xMichaela
Zúčtovací vztahy1358 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1078 xPetra
Zvláštní účtování a.s.961 x
Zvláštní účtování s.r.o.928 x


 
TOPlist