Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1084 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1435 xMichaela
Časové rozlišení1032 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1301 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1019 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry952 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování936 xPetra
Dlouhodobý majetek1402 x
Dohadné účtování976 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1035 xPetra
DPH a její evidence1156 x
Evidence nákladů937 x
Evidence pohledávek a rezerv889 x
Evidence výnosů855 x
Evidence zásob materiálu1091 x
Evidence zásob, oceňování978 xPetra
Evidence zásob zboží1004 x
Finanční analýza1142 x
Hospodářský výsledek1185 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky875 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání926 xPetra
Hotovostní platební styk1269 xMichaela
Inventarizace1204 xMichaela
Investiční majetek926 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1208 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení883 xPetra
Jednoduché účetnictví910 x
Jiné pohledávky a závazky786 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1170 xMichaela
Kontrola stavu zásob783 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje888 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1263 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1379 xPetra
Majetek1102 xMichaela
Manažerské účetnictví1045 x
Oběžná majetek - způsob účtování988 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1153 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky921 x
Odepisování dlouhodobého majetku1242 x
Opravné položky816 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1027 xPetra
Podvojné účetnictví1104 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1170 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1075 xPetra
Právní úprava účetnictví1061 x
Právní úprava účetnictví981 xPetra
Rezervy997 xPetra
Rozpis rozvahy988 xPetra
Rozvaha1601 x
Rozvaha1262 xPetra
Směnky1193 x
Směnky a eskontní úvěr916 xPetra
Účetní doklady1089 x
Účetní výkazy930 x
Účetní závěrka a uzávěrka1301 xPetra
Účetnictví fyzických osob852 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku909 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů821 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1351 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1409 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti903 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti963 xPetra
Účetnictví v s.r.o.950 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.911 xPetra
Účetniství pojišťoven902 xPetra
Účtovací soustava924 xMichaela
Účtování daní1078 x
Účtování daní a dotací1292 xPetra
Účtování materiálu1019 xMichaela
Účtování mezd1106 x
Účtování mezd1248 xMichaela
účtování zboží937 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1383 xMichaela
Vyřazení investičního majetku854 xMichaela
Zásoby1587 xMichaela
zjišťování a účtování daní807 xMichaela
Zúčtovací vztahy1336 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1059 xPetra
Zvláštní účtování a.s.912 x
Zvláštní účtování s.r.o.907 x


 
TOPlist