Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1108 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1460 xMichaela
Časové rozlišení1056 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1327 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1042 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry959 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování963 xPetra
Dlouhodobý majetek1411 x
Dohadné účtování1002 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1044 xPetra
DPH a její evidence1164 x
Evidence nákladů944 x
Evidence pohledávek a rezerv896 x
Evidence výnosů863 x
Evidence zásob materiálu1114 x
Evidence zásob, oceňování985 xPetra
Evidence zásob zboží1028 x
Finanční analýza1167 x
Hospodářský výsledek1209 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky899 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání949 xPetra
Hotovostní platební styk1294 xMichaela
Inventarizace1230 xMichaela
Investiční majetek950 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1216 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení893 xPetra
Jednoduché účetnictví919 x
Jiné pohledávky a závazky795 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1178 xMichaela
Kontrola stavu zásob809 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje912 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1288 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1386 xPetra
Majetek1127 xMichaela
Manažerské účetnictví1069 x
Oběžná majetek - způsob účtování995 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1159 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky945 x
Odepisování dlouhodobého majetku1250 x
Opravné položky844 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1050 xPetra
Podvojné účetnictví1128 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1178 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1082 xPetra
Právní úprava účetnictví1083 x
Právní úprava účetnictví987 xPetra
Rezervy1020 xPetra
Rozpis rozvahy1012 xPetra
Rozvaha1623 x
Rozvaha1286 xPetra
Směnky1217 x
Směnky a eskontní úvěr922 xPetra
Účetní doklady1112 x
Účetní výkazy955 x
Účetní závěrka a uzávěrka1309 xPetra
Účetnictví fyzických osob874 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku915 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů827 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1374 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1417 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti925 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti971 xPetra
Účetnictví v s.r.o.957 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.934 xPetra
Účetniství pojišťoven926 xPetra
Účtovací soustava931 xMichaela
Účtování daní1102 x
Účtování daní a dotací1300 xPetra
Účtování materiálu1042 xMichaela
Účtování mezd1113 x
Účtování mezd1270 xMichaela
účtování zboží962 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1387 xMichaela
Vyřazení investičního majetku878 xMichaela
Zásoby1614 xMichaela
zjišťování a účtování daní831 xMichaela
Zúčtovací vztahy1341 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1065 xPetra
Zvláštní účtování a.s.936 x
Zvláštní účtování s.r.o.913 x


 
TOPlist