Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1058 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1408 xMichaela
Časové rozlišení1006 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1272 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů994 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry926 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování911 xPetra
Dlouhodobý majetek1374 x
Dohadné účtování949 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1009 xPetra
DPH a její evidence1135 x
Evidence nákladů912 x
Evidence pohledávek a rezerv858 x
Evidence výnosů828 x
Evidence zásob materiálu1061 x
Evidence zásob, oceňování956 xPetra
Evidence zásob zboží978 x
Finanční analýza1117 x
Hospodářský výsledek1156 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky846 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání898 xPetra
Hotovostní platební styk1245 xMichaela
Inventarizace1175 xMichaela
Investiční majetek895 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1177 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení852 xPetra
Jednoduché účetnictví883 x
Jiné pohledávky a závazky759 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1144 xMichaela
Kontrola stavu zásob760 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje859 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1230 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1347 xPetra
Majetek1071 xMichaela
Manažerské účetnictví1016 x
Oběžná majetek - způsob účtování961 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1131 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky893 x
Odepisování dlouhodobého majetku1213 x
Opravné položky793 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1001 xPetra
Podvojné účetnictví1078 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1144 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1048 xPetra
Právní úprava účetnictví1032 x
Právní úprava účetnictví956 xPetra
Rezervy966 xPetra
Rozpis rozvahy964 xPetra
Rozvaha1571 x
Rozvaha1230 xPetra
Směnky1161 x
Směnky a eskontní úvěr888 xPetra
Účetní doklady1067 x
Účetní výkazy903 x
Účetní závěrka a uzávěrka1279 xPetra
Účetnictví fyzických osob828 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku886 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů794 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1330 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1381 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti880 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti936 xPetra
Účetnictví v s.r.o.928 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.886 xPetra
Účetniství pojišťoven881 xPetra
Účtovací soustava902 xMichaela
Účtování daní1051 x
Účtování daní a dotací1270 xPetra
Účtování materiálu994 xMichaela
Účtování mezd1080 x
Účtování mezd1222 xMichaela
účtování zboží911 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1355 xMichaela
Vyřazení investičního majetku831 xMichaela
Zásoby1549 xMichaela
zjišťování a účtování daní786 xMichaela
Zúčtovací vztahy1311 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1035 xPetra
Zvláštní účtování a.s.888 x
Zvláštní účtování s.r.o.882 x


 
TOPlist