Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1146 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1495 xMichaela
Časové rozlišení1083 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1363 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1077 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry990 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování998 xPetra
Dlouhodobý majetek1448 x
Dohadné účtování1037 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1083 xPetra
DPH a její evidence1201 x
Evidence nákladů977 x
Evidence pohledávek a rezerv942 x
Evidence výnosů902 x
Evidence zásob materiálu1148 x
Evidence zásob, oceňování1021 xPetra
Evidence zásob zboží1060 x
Finanční analýza1201 x
Hospodářský výsledek1245 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky934 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání981 xPetra
Hotovostní platební styk1334 xMichaela
Inventarizace1271 xMichaela
Investiční majetek994 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1243 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení923 xPetra
Jednoduché účetnictví960 x
Jiné pohledávky a závazky826 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1218 xMichaela
Kontrola stavu zásob844 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje941 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1319 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1420 xPetra
Majetek1164 xMichaela
Manažerské účetnictví1104 x
Oběžná majetek - způsob účtování1027 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1193 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky977 x
Odepisování dlouhodobého majetku1293 x
Opravné položky876 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1083 xPetra
Podvojné účetnictví1158 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1214 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1114 xPetra
Právní úprava účetnictví1127 x
Právní úprava účetnictví1027 xPetra
Rezervy1054 xPetra
Rozpis rozvahy1041 xPetra
Rozvaha1663 x
Rozvaha1324 xPetra
Směnky1249 x
Směnky a eskontní úvěr959 xPetra
Účetní doklady1148 x
Účetní výkazy992 x
Účetní závěrka a uzávěrka1342 xPetra
Účetnictví fyzických osob910 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku943 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů870 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1412 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1452 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti960 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti1007 xPetra
Účetnictví v s.r.o.993 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.974 xPetra
Účetniství pojišťoven964 xPetra
Účtovací soustava969 xMichaela
Účtování daní1141 x
Účtování daní a dotací1336 xPetra
Účtování materiálu1087 xMichaela
Účtování mezd1147 x
Účtování mezd1304 xMichaela
účtování zboží999 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1425 xMichaela
Vyřazení investičního majetku911 xMichaela
Zásoby1657 xMichaela
zjišťování a účtování daní871 xMichaela
Zúčtovací vztahy1376 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1088 xPetra
Zvláštní účtování a.s.979 x
Zvláštní účtování s.r.o.947 x


 
TOPlist