Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1013 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1365 xMichaela
Časové rozlišení956 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1225 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů946 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry885 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování861 xPetra
Dlouhodobý majetek1328 x
Dohadné účtování900 xPetra
Dokladovost a účetní knihy959 xPetra
DPH a její evidence1085 x
Evidence nákladů864 x
Evidence pohledávek a rezerv810 x
Evidence výnosů782 x
Evidence zásob materiálu1010 x
Evidence zásob, oceňování916 xPetra
Evidence zásob zboží934 x
Finanční analýza1071 x
Hospodářský výsledek1105 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky802 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání855 xPetra
Hotovostní platební styk1204 xMichaela
Inventarizace1134 xMichaela
Investiční majetek853 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1129 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení808 xPetra
Jednoduché účetnictví834 x
Jiné pohledávky a závazky710 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1102 xMichaela
Kontrola stavu zásob718 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje812 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1181 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1300 xPetra
Majetek994 xMichaela
Manažerské účetnictví972 x
Oběžná majetek - způsob účtování919 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1084 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky849 x
Odepisování dlouhodobého majetku1164 x
Opravné položky753 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny960 xPetra
Podvojné účetnictví1035 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1099 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1003 xPetra
Právní úprava účetnictví991 x
Právní úprava účetnictví915 xPetra
Rezervy898 xPetra
Rozpis rozvahy923 xPetra
Rozvaha1499 x
Rozvaha1166 xPetra
Směnky1090 x
Směnky a eskontní úvěr843 xPetra
Účetní doklady1026 x
Účetní výkazy862 x
Účetní závěrka a uzávěrka1243 xPetra
Účetnictví fyzických osob790 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku840 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů753 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1292 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1340 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti833 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti891 xPetra
Účetnictví v s.r.o.878 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.843 xPetra
Účetniství pojišťoven839 xPetra
Účtovací soustava861 xMichaela
Účtování daní1005 x
Účtování daní a dotací1230 xPetra
Účtování materiálu952 xMichaela
Účtování mezd1037 x
Účtování mezd1177 xMichaela
účtování zboží875 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1315 xMichaela
Vyřazení investičního majetku792 xMichaela
Zásoby1476 xMichaela
zjišťování a účtování daní748 xMichaela
Zúčtovací vztahy1263 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení997 xPetra
Zvláštní účtování a.s.839 x
Zvláštní účtování s.r.o.832 x


 
TOPlist