Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1081 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1429 xMichaela
Časové rozlišení1027 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1297 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1013 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry948 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování933 xPetra
Dlouhodobý majetek1398 x
Dohadné účtování972 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1031 xPetra
DPH a její evidence1153 x
Evidence nákladů933 x
Evidence pohledávek a rezerv884 x
Evidence výnosů851 x
Evidence zásob materiálu1086 x
Evidence zásob, oceňování977 xPetra
Evidence zásob zboží1000 x
Finanční analýza1138 x
Hospodářský výsledek1180 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky869 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání920 xPetra
Hotovostní platební styk1265 xMichaela
Inventarizace1200 xMichaela
Investiční majetek923 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1203 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení879 xPetra
Jednoduché účetnictví906 x
Jiné pohledávky a závazky784 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1167 xMichaela
Kontrola stavu zásob780 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje883 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1258 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1373 xPetra
Majetek1098 xMichaela
Manažerské účetnictví1040 x
Oběžná majetek - způsob účtování984 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1151 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky919 x
Odepisování dlouhodobého majetku1239 x
Opravné položky812 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1022 xPetra
Podvojné účetnictví1100 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1167 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1073 xPetra
Právní úprava účetnictví1056 x
Právní úprava účetnictví976 xPetra
Rezervy993 xPetra
Rozpis rozvahy984 xPetra
Rozvaha1597 x
Rozvaha1258 xPetra
Směnky1191 x
Směnky a eskontní úvěr913 xPetra
Účetní doklady1086 x
Účetní výkazy924 x
Účetní závěrka a uzávěrka1297 xPetra
Účetnictví fyzických osob848 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku906 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů817 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1348 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1406 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti900 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti960 xPetra
Účetnictví v s.r.o.948 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.908 xPetra
Účetniství pojišťoven900 xPetra
Účtovací soustava921 xMichaela
Účtování daní1075 x
Účtování daní a dotací1290 xPetra
Účtování materiálu1015 xMichaela
Účtování mezd1103 x
Účtování mezd1245 xMichaela
účtování zboží934 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1379 xMichaela
Vyřazení investičního majetku851 xMichaela
Zásoby1583 xMichaela
zjišťování a účtování daní805 xMichaela
Zúčtovací vztahy1332 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1056 xPetra
Zvláštní účtování a.s.910 x
Zvláštní účtování s.r.o.904 x


 
TOPlist