Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1035 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1388 xMichaela
Časové rozlišení979 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1246 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů970 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry904 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování880 xPetra
Dlouhodobý majetek1352 x
Dohadné účtování926 xPetra
Dokladovost a účetní knihy981 xPetra
DPH a její evidence1110 x
Evidence nákladů887 x
Evidence pohledávek a rezerv833 x
Evidence výnosů805 x
Evidence zásob materiálu1034 x
Evidence zásob, oceňování934 xPetra
Evidence zásob zboží958 x
Finanční analýza1094 x
Hospodářský výsledek1132 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky824 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání873 xPetra
Hotovostní platební styk1222 xMichaela
Inventarizace1153 xMichaela
Investiční majetek874 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1151 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení827 xPetra
Jednoduché účetnictví856 x
Jiné pohledávky a závazky732 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1122 xMichaela
Kontrola stavu zásob739 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje834 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1206 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1325 xPetra
Majetek1035 xMichaela
Manažerské účetnictví994 x
Oběžná majetek - způsob účtování942 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1107 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky872 x
Odepisování dlouhodobého majetku1187 x
Opravné položky772 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny981 xPetra
Podvojné účetnictví1055 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1122 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1027 xPetra
Právní úprava účetnictví1011 x
Právní úprava účetnictví934 xPetra
Rezervy933 xPetra
Rozpis rozvahy943 xPetra
Rozvaha1535 x
Rozvaha1201 xPetra
Směnky1130 x
Směnky a eskontní úvěr863 xPetra
Účetní doklady1046 x
Účetní výkazy883 x
Účetní závěrka a uzávěrka1261 xPetra
Účetnictví fyzických osob809 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku864 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů773 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1311 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1362 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti856 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti914 xPetra
Účetnictví v s.r.o.902 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.867 xPetra
Účetniství pojišťoven858 xPetra
Účtovací soustava883 xMichaela
Účtování daní1026 x
Účtování daní a dotací1250 xPetra
Účtování materiálu974 xMichaela
Účtování mezd1058 x
Účtování mezd1199 xMichaela
účtování zboží891 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1336 xMichaela
Vyřazení investičního majetku812 xMichaela
Zásoby1517 xMichaela
zjišťování a účtování daní767 xMichaela
Zúčtovací vztahy1286 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1017 xPetra
Zvláštní účtování a.s.864 x
Zvláštní účtování s.r.o.858 x


 
TOPlist