Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1633 xMušáci
Administrativní styl1139 xBod mrazu
Administrativní styl997 xBod mrazu
Administrativní styl1284 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1378 xBod mrazu
Čeština a její útvary1398 xBod mrazu
Čtenářské deníky1748 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1178 xBod mrazu
Funkční styly1379 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1360 xBod mrazu
Hypersyntax1233 xBod mrazu
Charakteristika1573 xMušáci
Indoevropské jazyky1262 xBod mrazu
Jan Drda1052 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1081 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1215 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1204 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1212 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1237 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1070 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1129 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1112 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1500 xMilan
Lingvistické disciplíny1145 xBod mrazu
Morfologie, syntax1408 xMilan
Národní jazyk1033 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1214 xBod mrazu
Norma a kodifikace1046 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1191 xBod mrazu
Odborný styl1268 xMušáci
Odborný styl1008 xBod mrazu
Odborný styl942 xBod mrazu
Odborný styl1196 xMilan
Odchylky od větného schématu1170 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu815 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka1026 xMušáci
Podstatná jména1113 xKamil
Popis1216 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1119 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1084 xKamil
Prostě sdělovací styl1200 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1151 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků970 xBod mrazu
Přídavná jména1017 xKamil
Psaný a mluvený projev1135 xBod mrazu
Publicistický styl1182 xMušáci
Publicistický styl1021 xBod mrazu
Publicistický styl951 xBod mrazu
Publicistický styl1270 xMilan
Rétorika1106 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1219 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem905 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1573 xBod mrazu
Řečnické útvary2171 xMilan
Řečnický styl1266 xMušáci
Řečnický styl1128 xBod mrazu
Semantika a lexikologie986 xMilan
Slohotvorní činitelé1122 xMušáci
Slohotvorní činitelé1240 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1336 xMušáci
Slohové útvary a postupy1484 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1619 xMušáci
Slova mnohoznačná1384 xMilan
Slovesa a jejich druhy1146 xKamil
Slovesný rod1064 xBod mrazu
Slovní druhy1190 xBod mrazu
Slovní zásoba1100 xBod mrazu
Slovní zásoba967 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie1038 xBod mrazu
Slovosled1088 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1195 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1103 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1722 xBod mrazu
Staroslověnština944 xMilan
Stavba souvětí1326 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché1056 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché913 xMilan
Struktura a kompozice v próze1027 xMilan
Student a knihovna940 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1248 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1151 xMilan
Thomas More - utopie1473 xJitka
Tvarosloví adjektiv1073 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1126 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv1037 xBod mrazu
Tvoření slov1031 xBod mrazu
Tvoření slov1185 xMilan
Typy slovníků1235 xMušáci
Umělecký styl1197 xBod mrazu
Umělecký styl1243 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1497 xMilan
Úvaha1494 xMušáci
Úvaha1249 xMilan
Valenční syntax1097 xBod mrazu
Větné členy1208 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1143 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1200 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1657 xMušáci
Výklad1096 xMušáci
Výlet - líčení1328 xŠejbová
Vypravování1439 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1301 xMilan
Vývoj písma880 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1205 xMilan
Vývojové období českého jazyka942 xMilan
Význam slov1076 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny956 xMušáci
Zájména a jejich druhy1173 x
Základy asertivních dovedností943 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2369 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka1034 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1091 xMušáci
Zvuková stránka jazyka997 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme978 xdlouhán


 
TOPlist