Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1622 xMušáci
Administrativní styl1129 xBod mrazu
Administrativní styl986 xBod mrazu
Administrativní styl1272 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1364 xBod mrazu
Čeština a její útvary1387 xBod mrazu
Čtenářské deníky1735 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1168 xBod mrazu
Funkční styly1369 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1349 xBod mrazu
Hypersyntax1226 xBod mrazu
Charakteristika1563 xMušáci
Indoevropské jazyky1249 xBod mrazu
Jan Drda1043 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1072 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1200 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1192 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1201 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1228 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1058 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1118 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1097 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1486 xMilan
Lingvistické disciplíny1135 xBod mrazu
Morfologie, syntax1397 xMilan
Národní jazyk1021 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1203 xBod mrazu
Norma a kodifikace1037 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1178 xBod mrazu
Odborný styl1257 xMušáci
Odborný styl1000 xBod mrazu
Odborný styl932 xBod mrazu
Odborný styl1187 xMilan
Odchylky od větného schématu1160 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu806 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka1014 xMušáci
Podstatná jména1103 xKamil
Popis1207 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1106 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1072 xKamil
Prostě sdělovací styl1190 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1137 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků957 xBod mrazu
Přídavná jména1003 xKamil
Psaný a mluvený projev1126 xBod mrazu
Publicistický styl1171 xMušáci
Publicistický styl1007 xBod mrazu
Publicistický styl937 xBod mrazu
Publicistický styl1259 xMilan
Rétorika1097 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1209 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem891 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1561 xBod mrazu
Řečnické útvary2161 xMilan
Řečnický styl1257 xMušáci
Řečnický styl1119 xBod mrazu
Semantika a lexikologie977 xMilan
Slohotvorní činitelé1113 xMušáci
Slohotvorní činitelé1229 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1321 xMušáci
Slohové útvary a postupy1473 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1607 xMušáci
Slova mnohoznačná1372 xMilan
Slovesa a jejich druhy1133 xKamil
Slovesný rod1054 xBod mrazu
Slovní druhy1178 xBod mrazu
Slovní zásoba1086 xBod mrazu
Slovní zásoba955 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie1025 xBod mrazu
Slovosled1079 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1182 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1091 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1712 xBod mrazu
Staroslověnština933 xMilan
Stavba souvětí1314 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché1042 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché902 xMilan
Struktura a kompozice v próze1013 xMilan
Student a knihovna930 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1235 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1141 xMilan
Thomas More - utopie1464 xJitka
Tvarosloví adjektiv1060 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1115 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv1025 xBod mrazu
Tvoření slov1023 xBod mrazu
Tvoření slov1172 xMilan
Typy slovníků1220 xMušáci
Umělecký styl1187 xBod mrazu
Umělecký styl1230 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1486 xMilan
Úvaha1481 xMušáci
Úvaha1239 xMilan
Valenční syntax1086 xBod mrazu
Větné členy1199 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1131 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1188 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1644 xMušáci
Výklad1088 xMušáci
Výlet - líčení1317 xŠejbová
Vypravování1423 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1290 xMilan
Vývoj písma870 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1194 xMilan
Vývojové období českého jazyka931 xMilan
Význam slov1062 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny939 xMušáci
Zájména a jejich druhy1161 x
Základy asertivních dovedností928 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2356 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka1022 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1080 xMušáci
Zvuková stránka jazyka987 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme965 xdlouhán


 
TOPlist