Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1172 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1528 xMichaela
Časové rozlišení1118 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1397 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1116 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry1033 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování1032 xPetra
Dlouhodobý majetek1479 x
Dohadné účtování1068 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1114 xPetra
DPH a její evidence1232 x
Evidence nákladů1010 x
Evidence pohledávek a rezerv976 x
Evidence výnosů941 x
Evidence zásob materiálu1174 x
Evidence zásob, oceňování1061 xPetra
Evidence zásob zboží1099 x
Finanční analýza1235 x
Hospodářský výsledek1283 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky975 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání1022 xPetra
Hotovostní platební styk1368 xMichaela
Inventarizace1309 xMichaela
Investiční majetek1037 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1286 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení967 xPetra
Jednoduché účetnictví991 x
Jiné pohledávky a závazky876 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1266 xMichaela
Kontrola stavu zásob870 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje985 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1359 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1475 xPetra
Majetek1201 xMichaela
Manažerské účetnictví1129 x
Oběžná majetek - způsob účtování1068 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1216 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky1008 x
Odepisování dlouhodobého majetku1338 x
Opravné položky914 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1111 xPetra
Podvojné účetnictví1190 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1248 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1153 xPetra
Právní úprava účetnictví1167 x
Právní úprava účetnictví1065 xPetra
Rezervy1080 xPetra
Rozpis rozvahy1079 xPetra
Rozvaha1698 x
Rozvaha1354 xPetra
Směnky1284 x
Směnky a eskontní úvěr999 xPetra
Účetní doklady1181 x
Účetní výkazy1025 x
Účetní závěrka a uzávěrka1371 xPetra
Účetnictví fyzických osob934 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku979 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů905 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1435 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1479 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti1005 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti1035 xPetra
Účetnictví v s.r.o.1037 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.1022 xPetra
Účetniství pojišťoven998 xPetra
Účtovací soustava1001 xMichaela
Účtování daní1180 x
Účtování daní a dotací1371 xPetra
Účtování materiálu1115 xMichaela
Účtování mezd1182 x
Účtování mezd1349 xMichaela
účtování zboží1029 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1450 xMichaela
Vyřazení investičního majetku956 xMichaela
Zásoby1692 xMichaela
zjišťování a účtování daní918 xMichaela
Zúčtovací vztahy1409 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1126 xPetra
Zvláštní účtování a.s.1020 x
Zvláštní účtování s.r.o.991 x


 
TOPlist