Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1168 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1518 xMichaela
Časové rozlišení1112 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1389 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1106 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry1023 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování1024 xPetra
Dlouhodobý majetek1475 x
Dohadné účtování1062 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1110 xPetra
DPH a její evidence1228 x
Evidence nákladů1001 x
Evidence pohledávek a rezerv970 x
Evidence výnosů935 x
Evidence zásob materiálu1171 x
Evidence zásob, oceňování1055 xPetra
Evidence zásob zboží1091 x
Finanční analýza1229 x
Hospodářský výsledek1273 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky966 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání1013 xPetra
Hotovostní platební styk1362 xMichaela
Inventarizace1300 xMichaela
Investiční majetek1026 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1274 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení960 xPetra
Jednoduché účetnictví983 x
Jiné pohledávky a závazky861 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1253 xMichaela
Kontrola stavu zásob864 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje980 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1351 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1464 xPetra
Majetek1189 xMichaela
Manažerské účetnictví1125 x
Oběžná majetek - způsob účtování1057 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1212 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky1001 x
Odepisování dlouhodobého majetku1329 x
Opravné položky905 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1107 xPetra
Podvojné účetnictví1182 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1240 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1142 xPetra
Právní úprava účetnictví1156 x
Právní úprava účetnictví1057 xPetra
Rezervy1074 xPetra
Rozpis rozvahy1071 xPetra
Rozvaha1693 x
Rozvaha1348 xPetra
Směnky1277 x
Směnky a eskontní úvěr987 xPetra
Účetní doklady1175 x
Účetní výkazy1020 x
Účetní závěrka a uzávěrka1365 xPetra
Účetnictví fyzických osob928 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku970 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů898 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1430 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1473 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti994 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti1032 xPetra
Účetnictví v s.r.o.1029 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.1011 xPetra
Účetniství pojišťoven992 xPetra
Účtovací soustava991 xMichaela
Účtování daní1173 x
Účtování daní a dotací1365 xPetra
Účtování materiálu1110 xMichaela
Účtování mezd1176 x
Účtování mezd1338 xMichaela
účtování zboží1026 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1444 xMichaela
Vyřazení investičního majetku943 xMichaela
Zásoby1684 xMichaela
zjišťování a účtování daní909 xMichaela
Zúčtovací vztahy1401 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1116 xPetra
Zvláštní účtování a.s.1011 x
Zvláštní účtování s.r.o.983 x


 
TOPlist