Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1207 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1600 xMichaela
Časové rozlišení1157 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1454 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1169 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry1079 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování1080 xPetra
Dlouhodobý majetek1516 x
Dohadné účtování1121 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1153 xPetra
DPH a její evidence1303 x
Evidence nákladů1049 x
Evidence pohledávek a rezerv1019 x
Evidence výnosů985 x
Evidence zásob materiálu1229 x
Evidence zásob, oceňování1108 xPetra
Evidence zásob zboží1144 x
Finanční analýza1280 x
Hospodářský výsledek1317 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky1016 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání1080 xPetra
Hotovostní platební styk1414 xMichaela
Inventarizace1353 xMichaela
Investiční majetek1088 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1336 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení1025 xPetra
Jednoduché účetnictví1067 x
Jiné pohledávky a závazky923 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1321 xMichaela
Kontrola stavu zásob912 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje1032 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1407 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1524 xPetra
Majetek1249 xMichaela
Manažerské účetnictví1176 x
Oběžná majetek - způsob účtování1123 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1280 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky1061 x
Odepisování dlouhodobého majetku1383 x
Opravné položky969 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1148 xPetra
Podvojné účetnictví1231 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1305 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1217 xPetra
Právní úprava účetnictví1218 x
Právní úprava účetnictví1110 xPetra
Rezervy1153 xPetra
Rozpis rozvahy1117 xPetra
Rozvaha1739 x
Rozvaha1394 xPetra
Směnky1329 x
Směnky a eskontní úvěr1050 xPetra
Účetní doklady1231 x
Účetní výkazy1074 x
Účetní závěrka a uzávěrka1434 xPetra
Účetnictví fyzických osob973 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku1033 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů959 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1486 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1515 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti1052 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti1086 xPetra
Účetnictví v s.r.o.1081 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.1074 xPetra
Účetniství pojišťoven1052 xPetra
Účtovací soustava1063 xMichaela
Účtování daní1248 x
Účtování daní a dotací1419 xPetra
Účtování materiálu1144 xMichaela
Účtování mezd1233 x
Účtování mezd1386 xMichaela
účtování zboží1078 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1501 xMichaela
Vyřazení investičního majetku1000 xMichaela
Zásoby1744 xMichaela
zjišťování a účtování daní968 xMichaela
Zúčtovací vztahy1456 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1180 xPetra
Zvláštní účtování a.s.1076 x
Zvláštní účtování s.r.o.1045 x


 
TOPlist