Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1162 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1511 xMichaela
Časové rozlišení1102 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1382 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1099 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry1015 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování1017 xPetra
Dlouhodobý majetek1469 x
Dohadné účtování1056 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1104 xPetra
DPH a její evidence1221 x
Evidence nákladů994 x
Evidence pohledávek a rezerv960 x
Evidence výnosů926 x
Evidence zásob materiálu1165 x
Evidence zásob, oceňování1047 xPetra
Evidence zásob zboží1079 x
Finanční analýza1220 x
Hospodářský výsledek1265 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky959 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání1004 xPetra
Hotovostní platební styk1354 xMichaela
Inventarizace1291 xMichaela
Investiční majetek1022 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1265 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení954 xPetra
Jednoduché účetnictví977 x
Jiné pohledávky a závazky852 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1244 xMichaela
Kontrola stavu zásob858 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje973 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1342 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1451 xPetra
Majetek1182 xMichaela
Manažerské účetnictví1120 x
Oběžná majetek - způsob účtování1050 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1206 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky995 x
Odepisování dlouhodobého majetku1320 x
Opravné položky898 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1101 xPetra
Podvojné účetnictví1173 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1234 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1135 xPetra
Právní úprava účetnictví1148 x
Právní úprava účetnictví1052 xPetra
Rezervy1068 xPetra
Rozpis rozvahy1062 xPetra
Rozvaha1686 x
Rozvaha1342 xPetra
Směnky1270 x
Směnky a eskontní úvěr980 xPetra
Účetní doklady1167 x
Účetní výkazy1014 x
Účetní závěrka a uzávěrka1360 xPetra
Účetnictví fyzických osob923 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku963 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů892 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1424 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1466 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti983 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti1026 xPetra
Účetnictví v s.r.o.1017 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.1001 xPetra
Účetniství pojišťoven984 xPetra
Účtovací soustava984 xMichaela
Účtování daní1167 x
Účtování daní a dotací1358 xPetra
Účtování materiálu1104 xMichaela
Účtování mezd1169 x
Účtování mezd1332 xMichaela
účtování zboží1021 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1438 xMichaela
Vyřazení investičního majetku935 xMichaela
Zásoby1676 xMichaela
zjišťování a účtování daní898 xMichaela
Zúčtovací vztahy1394 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1108 xPetra
Zvláštní účtování a.s.1002 x
Zvláštní účtování s.r.o.973 x


 
TOPlist