Zprávy a články


Dokončení výstavby Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Po 55 letech získává nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice - Fakulta chemicko-technologická - MODERNÍ AREÁL pro výuku svých 1 800 vysokoškolských studentů a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín.

Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, které sahá až do počátku padesátých let minulého století.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické se stává dominantní součástí uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách. Patří mezi současné největší stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly.

Realizovaná výstavba se skládá z vybudování areálu vlastní Fakulty chemicko-technologické (tří budov soustředěných kolem akademického náměstí ve Studentské ulici) a tělovýchovných zařízení (v jihovýchodním cípu kampusu v Kunětické ulici), které hlavní stavbě fakulty předcházely a byly uvedeny do provozu na podzim roku 2006.

Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědeckovýzkumnou činnost.

V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty, jednotlivá pracoviště, akademické pracovníky a pobyt studentů.

Kolaudační řízení bylo ukončeno k 28. listopadu 2008. Posluchárny a většina laboratoří jsou připraveny k užívání. Po ukončení výběrového řízení na nábytek do kancelářských a administrativních prostor a některých laboratoří a učeben se pracoviště fakulty budou moci postupně do nových prostor stěhovat. Přemístění drahých přístrojů je technologicky složité a musí být provedeno spolu s jejich umístěním a seřízením v nových laboratořích dodavatelsky.

Výuka v letním semestru tohoto akademického roku 2008/2009, tj. od konce února 2009, bude již probíhat v novém areálu fakulty.
Začleněním další fakulty do areálu uceleného univerzitního kampusu se značně zkvalitní komfort vysokoškoláků při studiu a tvůrčích výzkumných činnostech, zajištění službami a možnostmi jejich využívání včetně volnočasových aktivit. Univerzita Pardubice tak vytváří podmínky pro vysokoškolské studium srovnatelné s předními evropskými vysokými školami a světovými standardy.
 
TOPlist