Zprávy a články


Univerzita Pardubice zve na dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 15. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří, které pořádají během měsíce ledna pro uchazeče o vysokoškolské studium fakulty univerzity.

Fakulta chemicko-technologická přivítá poprvé zájemce o studium v novém areálu, který je dominantní součástí uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách.

Během dnů otevřených dveří budou mít možnost zájemci o studium na vysoké škole v Pardubicích získat podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia.
Součástí programu jsou i prohlídky zajímavých laboratoří a učeben fakult, areálu univerzitního kampusu, v němž se nachází také univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje i menza, nový tělovýchovný areál a další komfortní zázemí pro studium a volný čas vysokoškoláků.

Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2009 přípravné kurzy, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky. Ty i pro letošní rok jsou koncipovány tak, aby odpovídaly specifickému zaměření a požadavkům každé fakulty univerzity.

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ v Litomyšli
Uzavírá přijímání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia již 16. ledna 2009!

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Den otevřených dveří 15. ledna v 15:30 v areálu fakulty v Průmyslové ulici.
Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského studia: do 28. února 2009.

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
Den otevřených dveří 15. ledna v 10:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 15. března 2009.
- nabízí přípravný kurz z matematiky a fyziky.

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Den otevřených dveří 16. ledna od 10:00 a od 13:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 28. února 2009.
- nabízí 4 různé druhy přípravného kurzu z matematiky.

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
Den otevřených dveří 20. ledna v 10:00 v novém areálu fakulty v univerzitním kampusu.
Přihlášky do bakalářského studia: do 31. března 2009.
- nabízí přípravný kurz z chemie.

FAKULTA FILOZOFICKÁ
Den otevřených dveří 22. ledna od 9:00 v budově DB ve Studentské ulici.
Přihlášky do bakalářského studia: do 28. února 2009.
- nabízí přípravný kurz z anglického a německého jazyka, humanitních studií a filozofie.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Den otevřených dveří 23. ledna v 10:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 31. března 2009.

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín (na 60 studijních programů s více než stovkou oborů, z toho v bakalářském studiu 25 programů s 52 obory), a v rámci studia i možnost strávit jeden nebo dva semestry na partnerských vysokých školách v zahraničí.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Přihlášky se mohou podávat elektronicky nebo na standardním tištěném formuláři *Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR* (tiskopis SEVT).

V loňském roce obdržela Univerzita Pardubice celkem 11 tisíc přihlášek od 9 tisíc uchazečů, a to na všechny typy studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské). Do 1. ročníku bakalářských studií se hlásilo téměř 9 tisíc uchazečů, přes 3 tisíce z nich studium na Univerzitě Pardubice opravdu zahájilo.

V letošním akademickém roce studuje na sedmi fakultách univerzity 9 700 studentů, do roku 2010 by jich mělo být 10 tisíc.
Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz a jednotivých fakult, v řadě tištěných materiálů, podrobnější dotazy zodpoví pracovníci jednotlivých studijních oddělení a poradenských center fakult, a to nejen na vyhlášených dnech otevřených dveří.

Všichni zájemci jsou na dny otevřených dveří fakult Univerzity Pardubice srdečně zváni.
 
TOPlist