Zprávy a články


Vzdělávací portál - český jazyk a literatura

10.12.2012
Vzdělávací portál - český jazyk a literatura

Ulehčete si učení a procvičování s dětmi, které navštěvují základní školu. Všichni jistě známe situaci, kdy přijdeme po náročném dni z práce domů, musíme jít nakoupit, uvařit večeři a ještě k tomu všemu dělat s dětmi kupu domácích úkolů. Mezi obvyklé úkoly pro domácí procvičování patří také různé zadání z českého jazyka.


Český jazyk, ač je to naše mateřština, může pro mnohé z nás představovat mnohdy bohužel také velký problém. Je pravda, že v mnohých případech dokáže být velmi záludná až svízelná a to nejen pro naše děti, které se jí teprve učí, ale také pro mnoho dospělých, kteří mají již základní školu i střední školu úspěšně za sebou.


Myslím si, že každý z nás se jistě setkal se situací, kdy mu dala mluvnice a gramatika pěkně zabrat. V těch nejhorších případech se tak může stát samozřejmě v těch nejméně vhodných situacích, například při odesílání životopisu pro potencionálního nového zaměstnavatele, při předávání podkladů pro nejrůznější pracovní projekty, při zápisech z porady s vedením nebo při prezentaci před kolegy. Takových situací bychom mohli vymyslet nespočet dalších.


A přitom dává pravopis v uvozovkách zabrat mnohdy velmi vzdělaným a inteligentním lidem. Bohužel dyslexie si nevybírá a mnohé z nás trápí po celý náš život. Pravopis a jeho zákonitosti se zkrátka musí pořád opakovat a zdokonalovat.


Pro tyto účely Vám může být nápomocen server s množstvím gramatických cvičení, diktátů a také s velice podrobně popsanými pravidly pravopisu, seznamem vyjmenovaných slov a vysvětlením všech záludností, které naše mateřština skrývá, jako jsou velká písmena, čárky ve větách a další. Nabízí pomoc, jak při učení s Vašimi dětmi, tak i pro studenty středních škol a zkrátka pro všechny, kteří si chtějí český jazyk procvičit a zopakovat. Neboť opakování, jak známo, je matka moudrosti. Nesmíme opomenout, že velmi užitečným pomocníkem může být také pro učitele a kantory středních či základních škol.

 
TOPlist