Zprávy a články


Přihlášky ke studiu na fakultě Restaurování Univerzity Pardubice

15.01.2009
Přihlášky ke studiu na fakultě Restaurování Univerzity Pardubice
V pátek 16. ledna 2009 - jako na první fakultě Univerzity Pardubice - končí na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice přijímání přihlášek na vysokoškolské studium, zatímco na ostatních šesti fakultách v Pardubicích probíhají teprve dny otevřených dveří pro uchazeče o vysokoškolské studium.

Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, nabízí BAKALÁŘSKÉ studium umělecky zaměřené ve 4 oborech studijního programu Výtvarná umění - restaurování a konzervace (1) kamene a souvisejících materiálů; (2) nástěnné malby a sgrafita; (3) papíru, knižní vazby a dokumentů; (4) uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
a dvouleté NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ studiu v oboru restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury a děl písemné kultury.

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu se skládá z talentové zkoušky, která se liší pro jednotlivé studijní obory a při níž jsou hodnoceny předložené domácí práce (kresby) uchazečů. Součástí přijímacího řízení je rovněž teoretická zkouška, která se skládá ze dvou částí - z písemného testu z dějin umění a písemného testu z chemie.
Závěrečný ústní pohovor se týká všeobecné kulturní orientace v oblasti historie umění a památkové péče a vztahující se k zájmu o zvolený obor.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia budou probíhat v termínu 3. až 6. února 2009. Domácí práce uchazeči všech oborů předloží v termínu od 12. do 16. ledna 2009.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se budou konat dne 4. února 2009.

Fakulta restaurování přijímá do bakalářského studia pouhých 16 nejtalentovanějších uchazečů a 10 uchazečů do navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkoušky se tedy konají podstatně dříve než na ostatních fakultách univerzity a neumělecky zaměřených vysokých školách, kam se podávají přihlášky až koncem února či března s tím, že přijímací zkoušky na ostatní studijní obory fakult Univerzity Pardubice probíhají vesměs v červnu.
 
TOPlist