Zprávy a články


Akademická slavnost na fakultě restaurování v Litomyšli

16.01.2009
Akademická slavnost na fakultě restaurování v Litomyšli
V pondělí 19. ledna se v 11 hodin uskuteční na zámku v Litomyšli slavnostní shromáždění akademické obce Fakulty restaurování.

Při akademickém obřadu, na počet studentů nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice bude slavnostně uveden do funkce pro druhé funkční období děkan fakulty docent Jiří Novotný, akademický sochař (jmenován do funkce byl rektorem univerzity na základě provedené volby v akademickém senátu fakulty k 1. listopadu 2008).
Během slavnosti se prosloví též rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. Do vedení fakulty pro následující čtyřleté období jmenoval děkan dva proděkany. Jsou jimi: nově Ing. Karol Bayer, specialista na chemické technologie v restaurátorských a konzervačních technikách a vedoucí příslušné katedry fakulty, a historik umění Mgr. Jiří Kaše, vedoucí katedry humanitních věd, který se podílel na vedení fakulty i v uplynulém funkčním období a který v krátkém projevu vzpomene patnáctiletou tradici výuky restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

Ve stejný den, tj. v pondělí 19. listopadu, se koná v Litomyšli výjezdní zasedání kolegia rektora Univerzity Pardubice, poradního orgánu představitele vysoké školy profesora Málka. Šestnáctičlenný orgán (složený ze čtyř prorektorů univerzity, kvestora a děkanů všech sedmi fakult univerzity, předsedy akademického senátu univerzity, rektora univerzity v letech 1997 - 2000 a býv. člena akreditační komise prof. Pytely a zástupce studentů) se po zasedání zúčastní na zámku slavnostního shromáždění akademické obce Fakulty restaurování a poté si členové kolegia rektora prohlédnou ateliéry a katedry fakulty na zámeckém návrší a v Piaristické koleji.

bližší informace poskytne případně děkan fakulty doc. Jiří Novotný, akademický sochař
nebo proděkan Mgr. Jiří Kaše - telefon 466 036 592 nebo 466 036 590 (přes sekretariát)


 
TOPlist