Zprávy a články


Oční vady

17.01.2014
Oční vady

Oční vady patří bohužel v naší společnosti ke stále častějším zdravotním komplikacím. Vyskytují se nejen u starších lidí, ale také stále častěji u mladších a dokonce u našich nejmenších. Je jasné, že tato onemocnění svým potencionálním pacientům komplikují život a ztěžují jim možnosti při jejich běžných denních činnostech.


Nejčastějšími očními vadami jsou takzvané oční vady refrakční. S těmi se setkáváme jen během našeho pracovního dne jistě hned několikrát a ani si to neuvědomujeme. Pokud jimi ?netrpíme? přímo my, tak někdo z našeho blízkého prostředí jistě. Mezi nejznámější refrakční vady oka patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatizmus a vetchozrakost.


Krátkozrakost - myopie je velmi častou vadou, která se vyskytuje především v mladším věku a nejčastěji začíná už v tom nejútlejším, tedy v dětství. Jedná se o poruchu zraku, která se projevuje tím, že postižený člověk vidí špatně do dálky. Je to vada, kterou má až 1/3 obyvatelstva a je způsobena tím, že paprsky procházející rohovkou a čočkou se nesetkávají na sítnici tak, jak mají, ale před ní a tím způsobují neostré vidění. Tato vada se koriguje za pomocí mínusových dioptrií. Krátkozrakost se dá odstranit také za pomocí chirurgického zákroku či za pomocí laseru, při kterém se koriguje zakřivení oční rohovky tak, že po zákroku člověk vidí jako by měl oko naprosto a vždy zdravé, bez jakékoli vady. U pacientů s velkými dioptriemi a u starších lidí se dávají čočky multifokální či faktické.


Dalekozrakost ? hypermetropia nebo také hyperopia se naopak projevuje tím, že postižený člověk vidí dobře do dálky, ale má naopak problém se zrakem na blízko. Postihuje především lidi po čtyřicátém roku věku a je tedy typická spíše pro starší populaci. Můžeme ji mít sice celý život, ale projeví se tak jako tak až ve vyšším věku. Typické jsou poruchy a neostré vidění při čtení, řízení nebo také při běžném pohybu na ulici, kdy míjíme své známé a přátele, aniž bychom to měli v úmyslu. U lidí s dalekozrakostí se paprsky procházející rohovkou a čočkou sbíhají a dopadají až za sítnicí a způsobují tak opět neostré vidění. V konečném důsledku je dalekozrakost možná ještě více omezující než krátkozrakost a to především tím, že nás omezuje v řízení automobilu, čtení knih i dívání se na televizi. Navíc se tato vada poměrně rychle zhoršuje. Dalekozrakost se koriguje stejně jako krátkozrakost dioptriemi, v tomto případě však plusovými. Stejně jako u krátkozrakosti také u dalekozrakosti je vhodnou metodou odstranění této vady laserové ošetření oka s úpravou zakřivení oční rohovky.


Astigmatismus je poruchou, při které dochází ke snižování zrakové ostrosti a tak nám vlastně znemožňuje rozeznávat detailů u daných objektů. Tato vada bývá způsobena asymetrickým zakřivením rohovky nebo zakřivením přirozených nitroočních čoček. Astigmatismus je v drtivé části vrozená vada, kterou v její mírné fázi člověk ani nevnímá. Typická bývá porucha vidění kontrastů, záměna čísel při čtení a také porucha prostorového vidění. Velmi často toto onemocnění doprovází jak krátkozrakost, tak i dalekozrakost. Léčí se za pomocí dioptrií v kontaktních čočkách nebo brýlích. Také astigmatismus se dá již korigovat za pomocí laserových metod a to zcela bezbolestně za pomocí femtosekundového laseru bez přítomnosti jakéhokoliv ostrého nástroje.


Vetchozrakost - presbyopie provází většinou lidi ve vyšším a pokročilém věku a to i ty, kteří se zrakem jindy problémy neměli a brýle či kontaktní čočky nikdy nenosili. Mají problém zaostřit na krátkou vzdálenost a to tím, že se mění či spíše ztrácí pružnost a elasticita oční čočky. Tato změna je nezvratná a nelze ji bohužel nijak zabránit. Tato vada se dá korigovat jak brýlemi a kontaktními čočkami, tak i nitrooční operací, takzvanou PRELEX, která je bezbolestná a především velmi rychlá. Trvá několik minut a výsledky jsou opravdu famózní.


Pokud se chcete dozvědět o očních vadách více, navštivte webové stránky kliniky Duovize či Neovize a dočtete se o jejich řešení a léčbě ještě mnohem více. Právě z internetových stránek těchto klinik - Neovize i Duovize jsou informace čerpány. Tito odborníci ale řeší kromě refrakčních vad také problémy se sítnicí oka, sklivce, šedého a zeleného zákalu, tupozrakosti, šilhání u dospělých, syndromu suchého oka, makulární degenerace a mnoha dalších.


Nebojte se tedy žádného zákroku a nechte si ošetřit svůj zrak. Uvidíte, že této investice nebudete nikdy litovat a zbavíte se problémů, které Vás a Váš zrak provázejí jednou pro vždy.


Informace čerpány z: www.neovize.cz

 
TOPlist