Zprávy a články


Fakulta chemicko-technologická přivítá uchazeče o studium již v novém areálu

Dny otevřených dveří na Univerzitě Pardubice pokračují. V úterý 20. ledna od 10:00 hodin bude probíhat den otevřených dveří na FAKULTĚ CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ, který se koná poprvé V NOVÉM AREÁLU FAKULTY v univerzitním kampusu v Polabinách.

Zájemci o studium na této nejstarší fakultě univerzity navštíví jako první nový areál fakulty, který byl právě dokončen a stává se dominantní součástí uceleného univerzitního kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách.

Program ke dni otevřených dveří:
10:00 hodin ? představení fakulty a všeobecné informace o studiu,
11:00 hodin ? prohlídka laboratoří v nové fakultě,
12:00 hodin ? návštěva vybraných pracovišť.

Zájemci o studium budou moci získat podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia.

Přihlášky ke studiu přijímá fakulta do 31. března 2009. Fakulta bude přijímat na 1200 uchazečů.

Lákavé pro uchazeče o studium je, že fakulta přijímá do většiny nabízených bakalářských oborů BEZ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY (Chemie a technická chemie, Chemie a technologie potravin, Chemické a procesní inženýrství, Ekologie a ochrana životního prostředí, Farmakochemie a medicinální materiály, Anorganické a polymerní materiály, Polygrafie a Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů). Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia, a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek ze střední školy. Přijati budou dle sestaveného pořadí všichni do maximálního počtu přijímaných studentů.

Pro studijní program Speciální chemicko-biologické obory (pro obory Klinická biologie a chemie a Zdravotní laborant) se písemná zkouška koná, a to z biologie a chemie.

Fakulta chemicko-technologická nabízí také PŘÍPRAVNÝ KURZ z chemie, který by měl pomoci uchazečům s přípravou na případné přijímací zkoušky a doplnit středoškolské znalosti pro úspěšné zvládnutí počátků vysokoškolského studia na fakultě. Kurz bude zahájen v sobotu 24. ledna od 8:00 hodin v budově Fakulty chemicko-technologické na nám. Čs. legií 565. Od 8:00 do 10:00 hodin se bude vyučovat obecná a anorganická chemie, od 10:00 do 12:00 hodin organická chemie. Celkem je plánováno 6 výukových celků, vždy o sobotách, kurz končí 28. února.

Pro ty, kteří se ke studiu na FChT po přijímacím řízení zapíší, organizuje fakulta ještě navíc na konci měsíce září intenzivní kurz pro lepší zvládnutí učiva v 1. ročníku studia.
 
TOPlist