Zprávy a články


Nadace Tomáše Krska a Martiny Krskové každoročně finančně podpoří 10 studentů, kteří budou přijati na vybrané zahraniční univerzity

01.06.2017
Nadace Tomáše Krska a Martiny Krskové každoročně finančně podpoří 10 studentů, kteří budou přijati na vybrané zahraniční univerzity

Vzdělaní lidé jsou potřeba. Přesně toho si je vědom Tomáš Krsek se svou manželkou Martinou. Bohužel každý se nenarodí do ideálních podmínek, takže nemůže naplno studovat, protože mu to nedovoluje finanční situace. Právě těmto talentovaným lidem se snaží pomoci Nadace Martiny a Tomáše Krska.

Finanční pomoc se vztahuje na studenty, kteří se rozhodnou studovat technické obory, přírodní vědy, ekonomii, historii a politologii. Jedná se o studium magisterských oborů na prestižních mezinárodních univerzitách. Stipendium je určené pro studenty do 25 let, kteří mají potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na jedné z uvedených škol. Je vhodné podotknout, že stipendium od Nadace Martiny a Tomáše Krska může získat pouze člověk s českým občanstvím a je poskytováno po dobu prvního roku studia.

Žadatel o speciální stipendium však musí splňovat i jiná kritéria. Základem přihlášky o stipendium je životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi. Nedílnou součástí je také fotografie spolu s informacemi o škole, na kterou je uchazeč přijat. Zájemce musí také napsat esej o rozsahu 3600 znaků v českém jazyce, ve které popíše, proč vlastně chce jít studovat konkrétní školu, co od studia očekává, a jak si představuje budoucnost po jejím ukončení. Protože se jedná o pomoc potřebným, je nutností prokázat majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny. Martina a Tomáš Krsek chce pomáhat pouze lidem, kteří si nemohou dovolit financování studia svépomoci. Právě proto je vyžadováno i potvrzení, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno, nebo bylo žádosti vyhověno pouze částečně.

Úspěšní podporují talentované


Protože Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových podpoří každoročně pouze 10 žadatelů, konečný výběr uchazečů podléhá dalším kritériím. Základní podmínkou je podaná přihláška o stipendium. S uchazeči, kteří splní podmínky, bude navíc veden závěrečný pohovor, jehož součástí je také psychologicky-inteligenční test. Aby nedošlo k zbytečným problémům, bude školné hrazeno přímo na účet školy.

Pokud se člověk zařadí mezi úspěšné žadatele, pak musí splnit dvě základní podmínky. Během následujících dvou let by měl uskutečnit nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí. Záštitu nad těmito přednáškami bude mít Nadační fond Martiny a Tomáše Krska. Druhou podmínkou je, že student by měl po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Tomáš Krsek je skvělým příkladem úspěšného člověka, který se prosadil ve svém oboru a chce pomoci i ostatním. Odměnou za jeho činnost budou další talentovaní lidé, kteří se díky jeho sponzorství dostanou ke studiu oborů na prestižních univerzitách, které by si mohli jen stěží dovolit. A časem možná i oni sami pomohou dalším nadějným mladým lidem.
 
TOPlist